حفر چاهحفرچاه یکی دیگرازخدمات مسترلوله است که بامقعنی های باتجربه که دارد توانسته بهترین حفرچاه تهران باشد،تمامی مقعنی های این شرکت تجربه زیادی دارند،این شرکت بطورشبانه روزی وبدون تعطیلی درکل سال اماده خدمت به تمام همشهری های تهران خودمیباشد.دلایل حفرچاه فاضلاب چیست؟

  • کهنه شدن چاه قدیمی ساختمان
  • جذب اب ورودی
  • پرشدن دائم چاه
  • کافی نبودن چاه قدیمی برای ساختمان
  • ریزش چاه قدیمی (دراین زمان بایدچاه کهنه کاملا پرشود)


تاثیرنوع خاک برحفرچاه فاضلاب

عمق چاه به مکان ونوع خاک ربط دارد،نوع خاک به سه دسته تقسیم میشود:

خاک رسی:این خاک خاصیت جذب اب کمی داردواب درخود نگه میداردمثل پنبه

خاک شنی:این خاک جذب اب بسیاربالایی دارد؛واب دران به راحتی نفوذمیکند.

خاک ماسه ای:جذب اب دراین خاک ضعیف بوده .


قیمت حفرچاه فاضلاب تهران چقدراست؟

قیمت چاه براساس نرخ اتحادیه میباشد،اگه چاه فقط میله باشد،بدون انباری،متراژچاه براساس مترطول حساب میشود،ولی چاه اگردارای انباری باشد

حفرچاه اب